Halaman Utama   Mengenai Kami   Falsafah Syarikat   Harta Intelek   Berita dan Aktiviti   Kekerapan Pertanyaan   Menghubungi Kami    
   
 
Q : Apakah hak yang diberikan kepada pemilik hak cipta?
Pencipta asal dan pewaris mereka mempunyai sesetengah hak yang asas terhadap perlindungan hak cipta. Mereka mempunyai hak eksklusif untuk mengguna atau memberi hak kepada orang lain untuk menggunakan hasil karya mereka berdasarkan perjanjian. Pencipta hasil karya boleh menghalang atau memberi kuasa:
Pengeluaran semula dalam pelbagai bentuk, seperti penerbitan percetakan atau
  rakaman bunyi.
Persembahan terbuka seperti drama atau pekerjaan karya muzik.
Merekodkan Hak Cipta tersebut, contoh dalam sesebuah cakera padat, kaset atau
  pita video.
Siaran oleh radio, kabel atau satelit.
Dalam penterjemahan dalam bahasa lain atau penyesuaian, seperti sebuah novel
  dilakonkan dalam lakon layar.
   
Q : Bilakah karya saya akan dilindungi?
Perlindungan hak cipta bermula apabila karya anda diciptakan tetapi ditetapkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran hak cipta bukan satu kemestian kerana sekiranya ia dicipta, perlindungan hak cipta akan wujud selepas sesebuah pengeluaran dilakukan.
 
Q : Mengapakah saya harus mendaftar hasil karya jika perlindungan hak cipta adalah automatik?
Pendaftaran yang dicadangkan di atas adalah berdasarkan beberapa sebab tertentu. Kebanyakannya memilih untuk mendaftar hasil karya mereka kerana mereka mengharap untuk mendapatkan bukti pendaftaran hak cipta dan juga sijil pendaftaran.
 
Q : Adakah perlindungan hak cipta mempunyai masa yang terhad?
Ya, perlindungan hak cipta mempunyai tempoh masa yang terhad. Secara umumnya, perlindungan hak cipta akan tamat pada 50 tahun selepas kematian pengarang.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apakah hak yang diberikan kepada pemilik hak cipta?
Bilakah karya saya akan dilindungi?
Mengapakah saya harus mendaftar hasil karya jika perlindungan hak cipta adalah automatik?
Adakah perlindungan hak cipta mempunyai masa yang terhad?