Syarikat yang berkembang dengan stabil tidak akan kekal pada tempat yang sama dan juga mengaut keuntungan yang sama. Oleh itu, pengembangan akan menjadi kekuatan syarikat mereka untuk lebih maju ke hadapan. Jika sesebuah syarikat mempunyai kekuatan perlindungan yang asas, mereka boleh mengembangkan syarikat mereka dengan lancarnya. Antara salah satu kebaikan bagi pendaftaran Harta Intelek ialah ia boleh dijadikan sebagai suatu sumber kewangan. Kebanyakan masa, halangan bagi sesebuah syarikat yang tidak mempunyai Harta Intelek untuk pengembangan pasaran adalah kekurangan sumber kewangan. Dengan Harta Intelek yang bernilai, anda boleh maju ke hadapan sama ada melalui franchise atau usaha sama. Ini merupakan jalan yang pantas untuk anda memasuki pasaran antarabangsa.
 
 
  Halaman Utama   Mengenai Kami   Falsafah Syarikat   Harta Intelek   Berita dan Aktiviti   Kekerapan Pertanyaan   Menghubungi Kami