Berita Mingguan : Kemahiran Dalam Pembinaan Jenama     
Berita China Press: Dengan peningkatan globalisasi perdagangan, isu Harta  
  Intelek menjadi semakin penting.  
     
     
  Halaman Utama   Mengenai Kami   Falsafah Syarikat   Harta Intelek   Berita dan Aktiviti   Kekerapan Pertanyaan   Menghubungi Kami