Pada hari ini, dengan perubahan situasi yang pantas, kebolehan untuk mengekalkan kedudukan pasaran syarikat adalah sangat penting. Jika anda tidak mempunyai kelebihan daya saing, anda akan disingkirkan dengan mudah dan cepat dalam sesuatu permainan. Kebiasaannya, pengekalan aktiviti yang paling dikenali adalah Penyelidikan dan Pembangunan (P&P). Setiap hari, P&P akan sentiasa berterusan mencipta teknologi atau produk yang baru. Walaubagaimanapun, jika anda tidak melindungi ciptaan ataupun keputusan P&P, ini akan mensia-siakan sepertimana yang anda lakukan. Oleh itu, jika secara kebetulan, orang lain mencipta produk yang sama dengan anda, mereka boleh mendakwa anda kerana melanggari hak cipta mereka sebagaimana ciptaan mereka telah didaftar. Masalah atau perkara yang serius ini adalah terlalu ketara.
 
 
  Halaman Utama   Mengenai Kami   Falsafah Syarikat   Harta Intelek   Berita dan Aktiviti   Kekerapan Pertanyaan   Menghubungi Kami